Σχολική Ζωή

Υπεύθυνη του προγράμματος
είναι η Christelle Vordonis και η Christelle Vakirtzi.

2,5 - 4 χρονών

Petite section

Τα παιδιά ηλικίας 3 χρόνων παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σέβεται το ρυθμό ανάπτυξης και τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού. Μέσα απο το παιχνίδι, τα πλούσια ερεθίσματα και την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων ξεκινάει η χρήση της γαλλικής γλώσσας, εστιάζοντας στο προφορικό λόγο. Το παιδί συμμετέχει σε δραστηριότητες που συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στην ψυχο-συναισθηματική του ανάπτυξη, απαραίτητη για να ενταχθεί στην ομάδα και το κοινωνικό σύνολο του σχολείου. Παράλληλα μαθαίνει να μοιράζεται, να αφομοιώνει έννοιες, να εκφράζεται και να χρησιμοποιεί το μυαλό και το σώμα του. Τα παιδιά παρατηρούν , πειραματίζονται, ανακαλύπτουν.

Moyenne section

Τα παιδιά ηλικίας 4 χρόνων παρακολουθούν πλήρες εκπαι-δευτικό πρόγραμμα στη γαλλική γλώσσα απο γαλλόφωνη εκπαιδευτικό παιδαγωγικού τμήματος. Οι δραστηριότητες είναι επιστημονικά σχεδιασμένες για την διανοητική και ψυχο-σωματική εξέλιξη του παιδιού καθώς και τη δόμηση της προσωπικότητας του. Σ’ αυτήν την ηλικία βοηθάμε το παιδί ν’ αναπτύξει την φαντασία του, την διανοητική του ευελιξία, αυτοέλεγχο και την ικανότητα προσοχής. Παράλληλα με την γαλλική γλώσσα το παιδί διδάσκεται δυο φορές την εβδομάδα την αγγλική γλώσσα.

Διαθεματικές εργασίες:

Υπεύθυνη Τμήματος είναι η Stephanie Guillot.

4 - 5 χρονών

Υπεύθυνη του ελληνικού προγράμματος είναι η Μαρία Στρατογιαννάκου. Υπεύθυνη για το γαλλικό πρόγραμμα είναι η Muriel Guy.

5 - 6 χρονών

Grande section

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο κατέστη υποχρεωτική για τα παιδιά, καθώς σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα πολλών ετών, η προσχολική ηλικία αποτελεί κρίσιμη και ουσιαστική περίοδο για την ολόπλευρη ανάπτυξη τους. Τα παιδιά ηλικίας 5 χρόνων παρακολουθούν δίγλωσσο πρόγραμμα όπου διδάσκονται την γαλλική γλώσσα ισάρριθμες ώρες με την ελληνική από γαλλόφωνη εκπαιδευτικό παιδαγωγικού τμήματος. Μέσα απο κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα παιδιά μαθαίνουν γραφή, ανάγνωση, την έννοια του χώρου και του χρόνου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης, προσεγγίζοντας με καινοτόμο τρόπο μαθηματικές έννοιες. Παράλληλα διδάσκεται η αγγλική γλώσσα δυo φόρες τη βδομάδα από την υπεύθυνη Mrs Heather.

Διαθεματικές εργασίες:

Τμήμα διευρυμένου ωραρίου

Υπεύθυνες του προγράμματος είναι η Αγγελική Τσατσαμπά, η Θεοδώρα Κόλλια και η Mailis Romary.

Το τμήμα αυτό παρακολουθούν παιδιά όλων των ηλικιών που φοιτούν στο νηπιαγωγείο. Μετά το βασικό πρόγραμμα του σχολείου παρέχεται σίτιση, ανάπαυση, παιχνίδι και ελεύθερη απασχόληση με σκοπό τη βιωματική μάθηση της γαλλικής γλώσσας.

Το ολοήμερο νηπιαγωγείο δεν έχει διαφορετικούς στόχους από το νηπιαγωγείο συνηθισμένου ωραρίου, η μεγαλύτερη άνεση όμως χρόνου που το χαρακτηρίζει προσφέρει τη δυνατότητα να επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι με μεγαλύτερη ευκολία.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δημιουργεί θετικότερες προϋ-ποθέσεις για το σεβασμό των ιδιαίτερων αναγκών και του προσωπικού ρυθμού κάθε παιδιού.

Βασικό πρόγραμμα

Ωράριο λειτουργίας (8.30-13.45)
Κατά τη διάρκεια αυτού του ωραρίου εφαρμόζεται το αναλυτικό πρόγραμμα όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 1420/2007 Τ.Β), παράλληλα με τις επιπλέον παιδαγωγικές δραστηριότητες που παρέχονται στο χώρο του νηπιαγωγείου μας.

Δεκατιανό
Στο νηπιαγωγείο μας κατά τη διάρκεια του βασικού προ-γράμματος προσφέρεται δεκατιανό τις ώρες μεταξύ 10.00 και 11.30, ξεχωριστά για κάθε τμήμα στο χώρο της τραπεζαρίας. Παρασκευάζεται καθημερινά στην κουζίνα μας από φρέσκα και άριστης ποιότητας υλικά.

Διευρυμένο ωράριο

Ωράριο λειτουργίας (13.30-16.30)
Το ωράριο αυτό δίνει τη δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης του παιδιού επιπλέον ώρες στο νηπιαγωγείο μας με βιωματικό παιχνίδι, καλλιτεχνικές και παιδαγωγικές εργασίες κυρίως ομαδικές, στοχεύοντας στη βιωματική εκμά-θηση της γαλλικής γλώσσας.

Τα παιδιά γευματίζουν στο σχολείο στις 13.15 και στη συνέχεια προβλέπεται χρόνος ξεκούρασης σε ειδικά διαμο-ρφωμένο χώρο.

Σχολική μεταφορά

Το νηπιαγωγείο μας παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών από και πρός το σχολείο με σχολικά λεωφορεία.

Οι περιοχές που εξυπηρετούν τα σχολικά λεοφωρεία του νηπιαγωγείο μας είναι: Άλιμος, Π.Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Γλυφάδα, Βούλα, Ελληνικό, Άγιος Δημήτριος, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, συγκεριμένες περιοχές στη Βουλιαγμένη, Καλλιθέα και Μοσχάτο.

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του σχολικού λεωφορείου είτε για πλήρη διαδρομή είτε για μισή διαδρομή. Για όσα παιδιά παρακολουθούν το διευρυμένο πρόγραμμα υπάρχει και απογευματινό δρομολόγιο.

Οι γονείς που έχουν αναλάβει οι ίδιοι την μεταφορά του παιδιού τους θα το παίρνουν και θα το φέρνουν την ώρα που έχει καθορισθεί από το σχολείο. Το πρωί από τις 8.00-8.30 και το μεσημέρι από τις 13.45-14.00. Η παραλαβή των παιδιών από τους γονείς γίνεται στην είσοδο του νηπιαγωγείου και όχι μέσα στις αίθουσες.

Δεκατιανό

Στο νηπιαγωγείο μας κατά τη διάρκεια του βασικού προγράμματος προσφέρεται δεκατιανό τις ώρες μεταξύ 10.00 και 11.30, ξεχωριστά για κάθε τμήμα στο χώρο της τραπεζαρίας. Παρασκευάζεται την ίδια μέρα στην κουζίνα μας από φρέσκα και άριστης ποιότητας υλικά και με ελάχιστη ποσότητα αλατιού και ζάχαρης. Το κολατσιό περιλαμβάνει ενδεικτικά μερικά από τα εξής τρόφιμα τα οποία εναλλάσσονται καθημερινά.

Μεσημεριανό

Το διαιτολόγιό μας είναι μεσογειακό, παρέχοντας έτσι στα παιδιά όλα τα συστατικά που χρειάζονται ώστε να αναπτυχθούν σωστά. Τα γεύματα είναι σπιτικά μαγειρεμένα. Παρασκευάζονται καθημερινά από άριστης ποιότητας και φρέσκα υλικά, βασισμένα σ’ ένα πλήρες και υγιεινό διαιτολόγιο διαμορφωμένο απο ειδικό διατροφολόγο για τα παιδιά αυτής της ηλικίας.

Μεσημεριανό προσφέρεται:

Σημείωση: Πολλά απο τα υλικά είναι βιολογικά πιστοποιημένα.

Ασφαλιστική καλυψη

Απο τη θεμελίωση του Νηπιαγωγείου E.M.E.D.O.F. το 2000, στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μία κτιριακή εγκατάσταση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των παιδιών που θα φιλοξενούσαμε.

Φροντίδα μας ήταν η κατασκευή ενός χώρου που να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις ανάγκες ψυχαγωγίας και παιχνιδιού, των παιδαγωγικών δραστηριοτήτων και οτιδήποτε άλλο κρίναμε απαραίτητο για το παιδί. Πρωτίστως όμως νιώσαμε την ανάγκη και επικεντρώσαμε την προσοχή μας στη δημιουργία ενός χώρου όπου το παιδί θα αισθάνεται σαν το σπίτι του και θα κινείται με ασφάλεια. Πιστεύοντας όμως ότι, είτε στο χώρο του σχολείου, είτε στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού, ο κίνδυνος δεν μπορεί να απαλειφθεί εντελώς, οδηγηθήκαμε σε ένα ακόμα βήμα.

To Νηπιαγωγείο μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσωπικού ατυχήματος, μέσω της εταιρείας ERGO, το οποίο καλύπτει το κάθε παιδί ξεχωριστά για την περίπτωση μικροατυχήματος
Συνοπτικά, σε περίπτωση ατυχήματος το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δύναται, κατά περίπτωση, να καλύψει:

Οι καλύψεις ισχύουν για περιστατικά που λαμβάνουν χώρα:
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και τις ώρες λειτουργίας του σχολείου
Κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων, παραστάσεων & δραστηριοτήτων που διεξάγονται με την εποπτεία του σχολείου
Κατά τη μετάβαση προς και επιστροφή από το σχολείο, με μέγιστο όριο την μια ώρα πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Ενδοσχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Θεωρούμε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες φυσικής, μουσικής και αισθητικής αγωγής αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη συμμετοχή όλων των παιδιών του νηπιαγωγείου μας στις ενδοσχολικές δραστηριότητες. Στοχεύουμε με την παροχή πολυαισθητηριακών ερεθισμάτων απο μικρή ηλικία να μάθουν ν’ ανακαλύπτουν μόνα τους τις κλίσεις και τα ταλέντα τους. Στο βασικό πρόγραμμα και των τριών τμημάτων του νηπιαγωγείου μας συμπεριλαμβάνονται και πραγματοποιούνται απ’ όλα τα παιδιά εβδομαδιαία οι εξής δραστηριότητες χωρίς επιπλέον επιβάρυνση επί των διδάκτρων:

Το Νηπιαγωγείο μας επισκέπτονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ομάδες εκπαιδευτικών που υλοποιούν εκπαιδευτικά βιωματικά προγράμματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας όπως “Ολη η γή ένα χωρίο” από το Εργαστήρι Παιχνιδιού, “Οι Μουσικές του Κόσμου” , “Η μελλισοπαρέα”, ” Ο θησαυρό της διατροφής” από τη ΦΑΓΕ, “Το ταξίδι της Ελιάς”, “Σταφύλι-Τρύγος-Κρασί”,κ.α. Υλοποιούνται μουσικόθεατρικές παραστάσεις ποικίλης θεματολογίας.

Εκδρομές - Επισκέψεις

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς υλοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις απο τα προνήπια και νήπια του σχολείου μας σε μουσεία, θέατρα, κέντρα περιβαλλοντικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης. Οι επισκέψεις αυτές συμπληρώνουν βιωματικά διδακτικούς στόχους του θέματος που αναπτύσσεται στο Νηπιαγωγείο τη συγκεκριμένη περίοδο υλοποίησης της επίσκεψης.

Ενδεικτικές επισκέψεις:

This website uses cookies
to help improve your user experience.