Κάντε την εγγραφή σας

Κάντε την εγγραφή σας

 • Ατομικό Δελτίο Μαθητή, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον γονέα ή κηδεμόνα του. (Το έντυπο παρέχεται από το σχολείο)
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού. Εκδώστε εδώ το πιστοποιητικό γέννησεως ηλεκτρονικά. Απαίτείται μετάφραση στα ελληνικά απο επίσημη αρχή αν είναι απο χώρα του εξωτερικού.

 • Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 • Ατομικό Δελτίο Υγείας (Το έντυπο παρέχεται από το σχολείο ή το βρίσκετε εδώ και υπογράφεται από τον παιδίατρό σας)

 • Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΚΟ, υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα )

 • Δυο πρόσφατες φωτογραφίες του παιδιού (διαστάσεις ταυτότητας)

 • Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου. (δεν αφορά τα νήπια που θα μεταφέρονται με το σχολικό)

Ο αριθμός των παιδιών που δέχεται το Νηπιαγωγείο συμπληρώνεται με σειρά προτεραιότητας εγγραφών, αφού οι γονείς έχουν ήδη καταθέσει δήλωση ενδιαφέροντος (Αίτηση Προεγγραφής).

Οι αιτήσεις προεγγραφής στο Νηπιαγωγείο μας ξεκινούν το μήνα Ιανουάριο μέχρι να συμπληρωθούν οι διαθέσιμες θέσεις.

Οι εγγραφές για την νέα χρονιά φοίτησης ολοκληρώνονται έως τις 20 Μαΐου του τρέχοντος σχολικού έτους.

Η εγγραφή θεωρείται έγκυρη και ο μαθητής εγγράφεται στο μαθητολόγιο του Νηπιαγωγείου μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το χρηματικό ποσό της προκαταβολής έναντι των σχολικών διδάκτρων.

Για την εγγραφή νέων μαθητών στο Νηπιαγωγείο μας για το σχολικό έτος 2023-2024 αιτήσεις θα γίνονται δεκτές τον Νοέμβριο του προηγούμενου σχολικού έτους  έως να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο για το σχολικό έτος 2023-24.

Το σχολικό έτος 2023-2024 θα φοιτήσουν:

Τμήμα ηλικίας 3 χρόνων παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020

Προνήπια που έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019

 Νήπια που έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2018 έως και 31 Δεκεμβρίου 2018

Πληροφορίες Εγγραφών

Για να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος προγραμματισμός του επόμενου σχολικού έτους, το Νηπιαγωγείο θα πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών όσο το δυνατό νωρίτερα. Για τον λόγο αυτό οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών πρέπει εγκαίρως να προβαίνουν στη διαδικασία εγγραφής ή ανανέωσης της εγγραφής ως ακολούθως:

Α. Εγγραφή νέων μαθητών

 1. Υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση Ενδιαφέροντος.

 2. Ακολουθεί ενημερωτική συνάντηση των γονέων/κηδεμόνων με τη Διευθύντρια κα Βάσια Γαρταγάνη και ξενάγηση στου χώρους του σχολείου, κατά την οποία ενημερώνονται για το πρόγραμμά  και γενικότερα για τους  στόχους του Νηπιαγωγείου.

 3. Προεγγραφή του/της μαθητή/-τριας

 4. Συνάντηση των γονέων/κηδεμόνων με την υπεύθυνη του ψυχοπαιδαγωγικού τμήματος

 5. Οριστικοποίησης της εγγραφής του μαθητή  καταθέτοντας στη Γραμματεία  το Ατομικό Δελτίο Εγγραφής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σχετικές πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία) και καταβάλλοντας το οριζόμενο κάθε χρόνο ποσό έναντι των διδάκτρων και του κόστους των άλλων υπηρεσιών.

Β. Ανανέωση εγγραφής των μαθητών που ήδη φοιτούν στο Νηπιαγωγείο

 1. Υποβάλλουν Δελτίο Εγγραφής για το επόμενο σχολικό έτος μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται σε υπομνηστική ανακοίνωση του Νηπιαγωγείου, η οποία αποστέλλεται στους γονείς τον Μάρτιο.

 2. Οριστικοποιούν την εγγραφή εξοφλώντας όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και καταβάλλοντας το οριζόμενο κάθε χρόνο ποσό έναντι των διδάκτρων και του κόστους των άλλων υπηρεσιών του επόμενου σχολικού έτους, έως τις 31 Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Σημείωση: Οι όροι εγγραφής και φοίτησης των μαθητών διαλαμβάνονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας , τον οποίο παραλαμβάνουν οι γονείς – κηδεμόνες και υπογράφουν, πριν από την οριστική εγγραφή του μαθητή.

Tα ετήσια δίδακτρα του Νηπιαγωγείου E.M.E.D.O.F καθορίζονται από το μήνα Φεβρουάριο πριν τις εγγραφές κάθε σχολικού έτους στα πλαίσια των αποφάσεων των αρμόδιων κρατικών φορέων.

Στα ετήσια δίδακτρα περιλαμβάνονται τα εξής:

A. Το βασικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων παράλληλα με την εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας.

 

B. Ενδοσχολικές δραστηριότητες:

 • Εκμάθηση Aγγλικών
 • Κλασσική- ρυθμική γυμναστική
 • Mουσική αγωγή με χρήση πιάνου
 • Kλασσικό μπαλέτο
 • Παραδοσιακοί χοροί
 • Θεατρικό παιχνίδι (5 χρονών)
 • Καράτε
 • Γιόγκα
 • Μίνι-Τέννις

 

Γ. Εξειδικευμένες Δραστηριότητες:

 • Θεατρική παιδεία
 • Μουσειακή Αγωγή
 • Δημιουργικά εικαστικά εργαστήρια
 • Εργαστήρια μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής
 • Επαφή με το φυσικό περιβάλλον (Πειράματα, Κηπουρική)
 • Διαδραστικός πίνακας αφής (Τεχνολογία της Πληροφορίας και των Επικοικωνιών)

 

Δ. Συμπληρωματικές παροχές:

 • Δεκατιανό (Σπιτικά υλικά)
 • Συνεργασία με παιδοψυχολόγο
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Ετήσια σφαλιστική κάλυψη
 
Στα ετήσια δίδακτρα δεν συμπεριλαμβάνονται:
 1. H σχολική μεταφορά
 2. H ετήσια σχολική ύλη
 3. H σχολική ενδυμασία
 4. Η σίτιση
 5. Το πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με το σχολείο στο τηλ. 2109820864.

Αίτηση Εγγραφής

Συμπληρώστε εδώ τα στοιχεία σας για την αίτηση εγγραφής του παιδιού σας στο E.M.E.D.O.F.

Αίτηση Επανεγγραφής

Συμπληρώστε εδώ τα στοιχεία σας για την αίτηση επανεγγραφής του παιδιού σας στο E.M.E.D.O.F.

Σχολικές υποτροφίες

Το Νηπιαγωγείο μας είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου της AEFE (Οργανισμός για την Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στο Εξωτερικό), που περιλαμβάνει 480 σχολεία σε 130 χώρες του κόσμου. Οι μαθητές μας με γαλλική υπηκοότητα μπορούν να επωφεληθούν (βάσει του οικογενειακού εισοδήματος), μιας ολικής ή μερικής υποτροφίας AEFE. Η εξέταση των υποψηφιοτήτων για τη διεκδίκηση υποτροφίας πραγματοποιείται από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές της Γαλλίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Υπεύθυνη υποτροφιών: Mme Nagat CHEBLI, τηλ. 210 33 91 228

This website uses cookies
to help improve your user experience.