Διαδικασία αυτοαξιολόγησης

YSM-255 1

Διαδικασία αυτοαξιολόγησης

Το Νηπιαγωγείο μας από το σχολικό έτος 2010-2011 έως και το σχολικό έτος 2011-2012, συμμετείχε  στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας-διαδικασία αυτοαξιολόγησης» με βάση την απόφαση Αριθμ. Φ.12/80/8876/Γ. Το πρόγραμμα συντονίστηκε από την κα Κοκκώνη και τη νηπιαγωγό  Μαρία Στρατογιαννάκου, στα πλαίσια του οποίου υλοποιήθηκε το σχέδιο δράσης 

«Η ελιά και το λάδι».

Η υλοποίηση  ενός τέτοιου προγράμματος στο νηπιαγωγείο γίνεται μέσω θεματικών προσεγγίσεων όσο και μέσω σχεδίων εργασίας, δίνεται έτσι έμφαση στη διαθεματικότητα, στην ολιστική αντίληψη της γνώσης και στην αξιοποίηση του ενδιαφέροντος, των ιδεών και των βιωμάτων των παιδιών στη διαδικασία της μάθησης (ΔΕΠΠΣ, 2003). Σαν σχολική μονάδα δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση σε αυτού του είδους τις δράσεις. Επιπλέον δίνουμε προτεραιότητα στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης.

Share:

Πρόσφατα Άρθρα

PymHgdZxsRKIL3Diuy5aBun1ZUBqYmcCgRXxi3QT

Συμμετοχή του Νηπιαγωγείου μας στην Ευρωπαική Εβδομάδα Προγραμματισμού

codeweek-flyer-2021

Ευρωπαική Εβδομάδα Προγραμματισμού 2021

YSM-255 1

To Νηπιαγωγείο μας συνεχίζει το έργο του με τηλεκπαίδευση!

YSM-255 1

Κανονική λειτουργία της γραμματείας

This website uses cookies
to help improve your user experience.